Uzmanību!No 9. jūnija līdz 16. jūnija tiek atceltas nodarbības pie J.Tokarevas.

Viņa būs izbraukumā, lai piedalītos izstādē (World Dog Show).


Šajā laikā viņu aizvietos trenere Jūlija Korniļjeva un trenere Jevgēnija Pelše.


Show-trainning nodarbības saraksts:


9.jūnijā  plkst. 19:00 un 20:00 - J.Korniļjeva

12. jūnijā plkst. 11:00 - J. Pelše

12. jūnijā plkst. 18:00 un 19:00 - J. Korniļjeva

16.jūnijā plkst. 19:00 un 20:00 - J.PelšeAdministratora tel. 67536155, 20390882